Committee for Communities Meeting, Thursday 7 March 2024

Full Meeting with Interpreted Audio

Conradh na Gaeilge - Seisiún Fianaise as Gaeilge

The Communities Committee met on Thursday 07 March 2024.

This meeting took place during Irish language Week 2024 and included a briefing from Conradh na Gaeilge. This was the first time simultaneous interpretation had been used in a committee meeting. 

Bhí an cruinniú seo ar siúl le linn Sheachtain na Gaeilge 2024 agus bhí seisiún faisnéise againn ó Conradh na Gaeilge mar chuid de. Ba é seo an chéad uair a úsáideadh ateangaireacht chomhuaineach ag cruinniú coiste.

View Agenda